Categories Archives: News

Categories Archives: News

cups 2015
cups 2015

பிரித்தானியாவில் பள்ளிகளின் மதிப்பளிப்பும் மாணவர்களின் மதிப்பளிப்பும்

By: admin

0 Comments

Categories: , , ,

தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டுப்பேரவை ஐக்கிய இராச்சியக்கிளை பள்ளிகளின் மதிப்பளிப்பும் அதிதிறன், தமிழ்த்திறன் மாணவ...

cups 2015

தமிழ்மொழி ஆசிரியர்களுக்கான பணிக்கால மதிப்பளிப்பும் அதிதிறன் பெற்ற மாணவர்க்கான பரிசளிப்பும் 2015

By: admin

0 Comments

Categories: , ,

ஐக்கிய இராச்சியத்தில் முதன்முறையாக தமிழ்மொழி ஆசிரியர்களுக்கான பணிக்கால மதிப்பளிப்பும் அதிதிறன் பெற்ற மாணவர...

teachers training 2

ஆசிரியர் பயிற்சிச் செயலமர்வு 2014/15

By: admin

0 Comments

Categories: , ,

தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவையின் ஆசிரியர் பயிற்சிச் செயலமர்வில் 70 க்கு மேற்பட்ட பள்ளிகளிருந்து 500 க்கு மேற்...